Raku

Jag har under årens lopp arbetat med olika keramiska tekniker och arbetssätt. I dag arbetar jag också mycket med raku.

Raku är en primitiv teknik som egentligen strider mot vanlig keramisk praxis.

Det är en utmaning, att med hjälp av naturens element jord, luft, eld och vatten, delta i hela processen.

Raku brända föremål är att betrakta som rena konstföremål. Det är ingen slump att tecknet för raku står för lycka, njutning och behag.